logo veugelers

Veugelers Advocatuur

Veugelers Advocatuur is gespecialiseerd in pensioenrecht. Pensioenzaken zijn complex en overlappen meerdere rechtsgebieden. Wij leggen deze complexe problematiek op eenvoudige wijze uit. Daarbij zoeken wij naar heldere en pragmatische oplossingen.

Expertise Pensioenrecht

Onze pensioenadvocaten en pensioenjuristen adviseren en procederen over alle pensioenrechtelijke kwesties. Wij treden niet alleen op als pensioenadvocaat maar ook als arbiter, mediator of bindend adviseur. Onze clienten zijn pensioenfondsen, verzekeraars, werkgevers, medezeggenschapsorganen, advocaten en (groepen van) particulieren.

Actueel