Veugelers-advocatuur-logo

Inspraak deelnemer wenselijk bij waardeoverdracht kleine pensioenen?

1 september, 2017   |  Delen:

De Raad van State (Rvs) meent van wel en geeft aan dat de positie van de deelnemer onvoldoende is betrokken bij het wetsvoorstel waarin de waardeoverdracht van kleine pensioenen is geregeld. Het kabinet heeft dit advies echter niet overgenomen. Inspraak van de deelnemers zou de efficiencywinst voor pensioenfondsen verkleinen, omdat daardoor de waardeoverdracht minder vaak doorgang kan vinden.



Rekenmachine_en_geld

Ook het feit dat het overdragende fonds in onderdekking verkeert, mag geen belemmering zijn voor het pensioenfonds om de waarde over te dragen, aldus het kabinet na kritiek op dit punt van de RvS. Anders dan bij een verzoek tot waardeoverdracht van een individuele deelnemer, kan het bestuur bij waardeoverdracht van kleine pensioenen op basis van een evenwichtige belangenafweging beoordelen welke gevolgen de overdracht heeft op het achterblijvende collectief. Bij deze beoordeling weegt mee dat het fonds enerzijds 100% van de waarde over moet dragen, ondanks dat sprake is van onderdekking en anderzijds dat het fonds door de overdracht bespaart op administratiekosten. Een dergelijke belangenafweging kan het fonds niet maken bij een verzoek tot individuele waardeoverdracht door een voormalig deelnemer, waarmee het onderscheid tussen deze varianten wordt gerechtvaardigd, aldus het kabinet.

Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer toegezonden.

De Tweede Kamer zal zich er onder meer over moeten buigen of de positie van de deelnemers daadwerkelijk voldoende is betrokken bij het wetsvoorstel. Het kabinet passeert de kritiek op dit punt van de RvS. Er blijven echter nog wel zaken onderbelicht in de discussie. Zo kan een deelnemer er belang bij hebben om zijn waarde niet over te laten dragen naar zijn nieuwe pensioenfonds, bijvoorbeeld als dat fonds in onderdekking verkeert en het daardoor voorzienbaar is dat de overgedragen pensioenen (kort) na de overdracht alsnog worden gekort. Deze situatie wordt niet belicht in het advies van de RvS. In dat geval zou een afkoop mogelijk gunstiger kunnen zijn voor deelnemer. Nu het wetvoorstel toch (mede ?) beoogt om de (pensioen)belangen van de deelnemer te beschermen, zou in het specifieke geval van overdracht naar een fonds in onderdekking overwogen kunnen worden om een keuzemogelijkheid aan de deelnemer te bieden; afkoop of overdracht. Bij geen reactie wordt het pensioen alsnog overgedragen. Uiteraard moet hierbij een afweging gemaakt worden tussen de belangen van pensioenuitvoerders enerzijds bij een efficiënte werkwijze en de belangen van de deelnemer anderzijds bij behoud van de waarde.

Een ander punt is de positie van verzekeraars en de bijbetalingsverplichting bij waardeoverdracht: in de toelichting bij het gewijzigde Besluit uitvoering PW en Wvb in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen, dat ter consultatie is voorgelegd, is toegelicht dat verzekeraars niet verplicht zijn om de waarde over te dragen, indien de werkgever hiervoor een bijbetaling verschuldigd is. Vervolgens mag de verzekeraar ook niet afkopen onder het nieuwe wetsvoorstel, hetgeen thans wel mogelijk is. Gevolg zou zijn dat verzekeraars de kleine pensioenen in de administratie moeten houden, hetgeen vanuit kostenoogpunt ongewenst is.

Meer actualiteiten op jaartal

New_year
1 september, 2017

Moet uw pensioenregeling nog worden aangepast vóór 1 januari 2018?



Kaart_van_europa
11 juli, 2017

Geen hogere urgentie voor implementatie IORP 2 inzake grensoverschrijdende waardeoverdracht



Adobestock_94242754
11 juli, 2017

Fusies mogelijk voor verplichte bedrijfstakpensioenfondsen



Adobestock_96320075
23 juni, 2017

De AOW- en pensioenrichtleeftijd gaan versneld omhoog. Bent u hier al op voorbereid?



House-money-capitalism-fortune-12619
22 juni, 2017

Uitvoerbaarheid nettopensioenregelingen bij pensioenfondsen



Pensioenklem
22 juni, 2017

Beëindigen opbouw Pensioen in eigen beheer vóór 1 juli 2017



Eu
16 juni, 2017

Implementatie IORP2 richtlijn



Veug039
7 april, 2017

Nieuwsbrief Pensioen in Eigen Beheer definitief afgeschaft.



Adobestock_78231889
23 februari, 2017

Fusie verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen.



Adobestock_115789129
26 januari, 2017

Novelle Uitfasering pensioen in eigen beheer



Adobestock_84437972
17 januari, 2017

Seminar IORP II Brussel



17 januari, 2017

DGA workshop



5 januari, 2017

Nieuwsbrief DGA januari 2017

29 december, 2016

Passende compensatie voor partner dga: een hele uitdaging



28 september, 2016

Mevrouw Klijnsma, zijn we wel op de goede weg?



20 september, 2016

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2016



Adobestock_94619755
19 september, 2016

Ondernemingsraad krijgt vanaf 1 oktober 2016 meer zeggenschap over pensioen



1 september, 2016

Corine Hoekstra en Roel Veugelers hebben een cursus over het wijzigen van een pensioenregeling gegeven bij DAS.



1 september, 2016

Inwerkingtreding Wet Verbeterde Premieregeling



12 juli, 2016

Nieuwsbrief juli 2016



23 juni, 2016

Corine Hoekstra heeft gesproken op het PensionsEurope Congres in Brussel over grensoverschrijdende pensioenen



20 mei, 2016

SER: Persoonlijk pensioenplan sluit beter aan op maatschappelijke trends



4 mei, 2016

Roel Veugelers schreef als lid van de adviescommissie pensioenrecht



29 april, 2016

Instemming OR bij wijziging pensioenuitvoerder



21 april, 2016

Allocatiefunctie ruim uitgelegd voor verplichtstelling StiPP



Adobestock_86306288
12 april, 2016

Loopt uw pensioencontract binnenkort af? Het APF kan interessant zijn!



12 april, 2016

Korting partnerpensioen bij groot leeftijdsverschil kan verboden zijn



Adobestock_104200216
12 april, 2016

Let op! OR krijgt meer rechten bij pensioen!



12 april, 2016

Nu pensioen inkopen is nadelig. Wat zijn de alternatieven?



12 april, 2016

Waardeoverdracht naar beschikbare premieregeling? Niet zonder risico's voor werkgever en adviseur!



1 april, 2016

Ziekte en pensioen: onaangename verrassing ligt op de loer



1 maart, 2016

Instemmingsrecht voor de OR: nog enkele aandachtspunten



4 februari, 2016

Corine Hoekstra, Annemarie Hoogwerff Kroon en Roel Veugelers hebben de International Pensions Group meeting van Ius Laboris bij Sackers in Londen bijgewoond.



1 februari, 2016

Onbedoelde onduidelijkheid bij onbedoeld onvoorwaardelijke toeslagverlening

17 december, 2015

Behoefte aan eenvoudiger pensioenen



Adobestock_120299953__1_
1 december, 2015

De eenvoud gediend: weg met het partnerpensioen op kapitaalbasis



6 november, 2015

Nieuwsbrief



29 october, 2015

Veugelers Advocatuur heeft zich aangesloten bij het Ius Laboris Netwerk



21 augustus, 2015

Corine Hoekstra is op 21 augustus 2015 beëdigd als advocaat.



1 augustus, 2015

Corine Hoekstra is in dienst getreden



1 juni, 2015

Onjuiste pensioeninformatie: wie zit er met de gebakken peren?



18 mei, 2015

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA-congres in Brussel en is daar één van de workshopleiders



8 april, 2015

Wij zijn op zoek naar een ervaren pensioenadvocaat/jurist



1 april, 2015

Eindelijk duidelijkheid over instemmingsrecht OR



1 februari, 2015

Pensioenakkoord gerealiseerd?!

1 november, 2014

SER-advies over instemmingsrecht OR: een degelijke basis!



1 november, 2014

Het pensioenlab: jongeren debatteren mee over pensioenen



1 april, 2014

Instemmingsrecht voor OR een goede zaak!

1 october, 2013

Follow up consultatie



1 october, 2013

Hoe hoog is de drempel bij eenzijdige wijziging pensioenregeling?



16 september, 2013

De Wet versterking bestuur pensioenfondsen: nog complexer!



5 september, 2013

Consultatie reële ambitieovereenkomst



23 augustus, 2013

Annemarie Hoogwerff Kroon is op 23 augustus 2013 beëdigd als advocaat.



3 juni, 2013

Pensioenregeling wijzigen: makkelijker gezegd dan gedaan!



27 mei, 2013

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA congres in Rome en is daar één van de workshopleiders.



6 april, 2013

Mediation: interessant alternatief bij pensioengeschillen



25 januari, 2013

Nieuwsbrief Veugelers Advocatuur



25 januari, 2013

Kijk uit met "historisch" korten op ons pensioen

22 november, 2012

Aangepaste regeling korten pensioenaanspraken



21 november, 2012

Uitstel nieuw financieel toetsingskader



1 october, 2012

De pensioendatum is dood, leve de nieuwe vrije pensioendatum!



24 september, 2012

Persbericht: Kabinet kiest voor evenwichtige aanpak pensioenproblemen.



1 augustus, 2012

Annemarie Hoogwerff Kroon is als pensioenjuriste in dienst getreden.



25 mei, 2012

Persbericht AOW-leeftijd



23 april, 2012

Robin van der Ham geeft cursus "Korten van pensioen, kan dat?"



23 februari, 2012

Robin van der Ham geeft een cursus "Korten van pensioen, kan dat?" bij een grote rechtsbijstandsverzekeraar.



31 januari, 2012

Roel Veugelers geeft een cursus Pensioenrecht en Actualiteiten "Korten op pensioenen, hoe werkt dat" bij een groot advocatenkantoor.

29 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus



29 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus "Pension Fund Governance" aan het bestuur van een ondernemingspensioenfonds van een internationale onderneming.



7 november, 2011

Roel Veugelers geeft een cursus Pensioenrecht bij een internationaal advocatenkantoor



17 october, 2011

Roel Veugelers geeft een training Pensioenrecht aan een nieuw bestuurslid van een pensioenfonds



1 october, 2011

Roel Veugelers schrijft het artikel "Nieuwe pension fund governance: meer mogelijkheden, maar nodeloos complex".



23 mei, 2011

Roel Veugelers neemt deel aan het IPEBLA-congres in Berlijn en is daar één van de workshopleiders.



1 april, 2011

Robin van der Ham treedt in dienst als pensioenadvocaat.

7 october, 2010

Roel Veugelers geeft bij de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten (VRAA) een presentatie over "Snel, langzaam en actueel pensioenrecht".



28 mei, 2010

Roel Veugelers geeft bij DAS Rechtsbijstand een lezing over pensioenrecht.



1 maart, 2010

Adriana Toren is als secretaresse in dienst getreden.



1 januari, 2010

Chera Amma is als juridisch medewerkster in dienst getreden.

18 november, 2009

Roel Veugelers heeft als "peer" meegedaan met de verkiezing van de Gouden Peer



4 november, 2009

Advocatie.nl en fdselections.nl maken melding van de oprichting van Veugelers Advocatuur.



27 october, 2009

openingsborrel.



23 october, 2009

Wij zijn nog op zoek naar een juridisch medewerker/advocaat.

Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"