Veugelers-advocatuur-logo

Adviseren

Uw pensioenregeling moet worden gewijzigd, het arbeidsongeschiktheidspensioen blijkt niet goed te zijn geregeld, of de regeling biedt toch niet de gewenste dekking. Voorbeelden uit de praktijk, waarbij ons kantoor u kan ondersteunen met praktisch en deskundig advies.

De pensioenadvocaten van Veugelers Advocatuur zijn gespecialiseerd in pensioenrecht. Onze adviezen zien bijvoorbeeld op een wijziging van de pensioenregeling, hersteltrajecten van pensioenfondsen (herstelplannen), pension fund governance, fusies en liquidaties van pensioenfondsen en gelijke behandelingsproblematiek. Ook adviseren wij bij het opstellen van pensioenovereenkomsten, pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten. 

Wij schakelen uitstekend tussen de verschillende relevante rechtsgebieden, zoals de bijzondere pensioenwetgeving, het civiele recht (verbintenissenrecht, arbeidsrecht en verzekeringsrecht), rechtspersonenrecht, Europees recht, familierecht, fiscale wetgeving en het bestuursrecht dat van toepassing is in de rechtsverhouding met de toezichthouders. 

Ons motto is "keep it short and simple". De complexe pensioenproblematiek lossen wij zo eenvoudig, helder en pragmatisch mogelijk op.

Veug039

Andere diensten

Procederen

U besteedt uw tijd liever niet aan langlopende procedures. Maar een conflict kan niet altijd worden voorkomen. Wij lossen uw pensioengeschillen bij voorkeur op zonder tussenkomst van de rechter. Als dat niet mogelijk is, staan onze advocaten u graag bij in een procedure.


Mediation

U wilt een geschil oplossen, maar geen langlopende procedure. Mediation kan een efficiënt alternatief zijn, waarmee tijd en kosten kunnen worden bespaard. In een aantal gesprekken komen wij tot de kern van het geschil, om zo een oplossing te bieden die voor alle partijen aanvaardbaar is.


Due diligence

De pensioenadvocaten van Veugelers Advocatuur verrichten due diligence-onderzoek bij overnames. Wij geven aan of op pensioenjuridisch gebied risico’s bestaan. Daarbij stellen wij teksten op voor de noodzakelijke bepalingen in de overnameovereenkomst met betrekking tot pensioengaranties en vrijwaringen.


Presentaties

Op aanvraag verzorgen wij presentaties en incompany trainingen.


Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"