Veugelers-advocatuur-logo

Mediation

U wilt een geschil oplossen, maar geen langlopende procedure. Mediation kan een efficiënt alternatief zijn, waarmee tijd en kosten kunnen worden bespaard. In een aantal gesprekken komen wij tot de kern van het geschil, om zo een oplossing te bieden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Meer en meer geschillen worden buiten de rechter om beslecht. Mediation kan een zeer geschikte methode zijn om een pensioengeschil op een efficiënte manier op te lossen. De mediators van Veugelers Advocatuur leiden partijen in een gestructureerd onderhandelingstraject tot een oplossing. De belangen van partijen staan hierbij centraal. In een aantal gesprekken komen partijen tot de kern van het conflict om vervolgens te bespreken wat nodig is om dit op te lossen. Doelstelling van (pensioen)mediation is om te zoeken naar een gezamenlijk gedragen oplossing, waarbij tevens oog is voor het behoud dan wel het verbeteren van de relatie tussen partijen.

De advocaten van Veugelers Advocatuur treden daarnaast op als bindend adviseur of arbiter. Op verzoek nemen wij zitting in klachten- of beroepscommissies.

Adobestock_78231889

Andere diensten

Adviseren

Uw pensioenregeling moet worden gewijzigd, het arbeidsongeschiktheidspensioen blijkt niet goed te zijn geregeld, of de regeling biedt toch niet de gewenste dekking. Voorbeelden uit de praktijk, waarbij ons kantoor u kan ondersteunen met praktisch en deskundig advies.


Procederen

U besteedt uw tijd liever niet aan langlopende procedures. Maar een conflict kan niet altijd worden voorkomen. Wij lossen uw pensioengeschillen bij voorkeur op zonder tussenkomst van de rechter. Als dat niet mogelijk is, staan onze advocaten u graag bij in een procedure.


Due diligence

De pensioenadvocaten van Veugelers Advocatuur verrichten due diligence-onderzoek bij overnames. Wij geven aan of op pensioenjuridisch gebied risico’s bestaan. Daarbij stellen wij teksten op voor de noodzakelijke bepalingen in de overnameovereenkomst met betrekking tot pensioengaranties en vrijwaringen.


Presentaties

Op aanvraag verzorgen wij presentaties en incompany trainingen.


Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"