Veugelers-advocatuur-logo

Wij zijn een klein onafhankelijk kantoor dat is gespecialiseerd in pensioenrecht.

Pensioen is complex, horen wij vaak van cliënten. Maar het is ook veelzijdig en dat maakt het wat ons betreft ook zo interessant! Onze praktijk kenmerkt zich door veel uiteenlopende projecten, van adviestrajecten tot procedures en bemiddeling. Een klein voorbeeld uit onze dagelijkse praktijk:

Groepsfoto

De pensioenregeling voor een onderneming moet worden gewijzigd in verband met gewijzigde fiscale wetgeving. Uitgangspunt is dat de pensioenregeling moet (blijven) zorgen voor een goed pensioen voor de werknemers op bijvoorbeeld 70-jarige leeftijd, maar ook voor een goed partner- en wezenpensioen bij overlijden. Bij de wijziging van de pensioenregeling zijn tenminste drie partijen betrokken. Een werkgever, een werknemer en de uitvoerder (een pensioenfonds, verzekeraar, PPI, APF of buitenlandse IORP), maar in veel gevallen speelt de ondernemingsraad ook een belangrijke rol.

Bij de uitvoering kunnen arbeidsrechtelijke, verbintenisrechtelijke, verzekeringsrechtelijke, rechtspersonenrechtelijke, familierechtelijke, bestuursrechtelijke, Europeesrechtelijke, fiscaalrechtelijke en strafrechtelijke aspecten een rol spelen. Het is onze uitdaging om deze complexe vraagstukken op een voor u duidelijke wijze uit te leggen. Daarbij zoeken we naar heldere en pragmatische oplossingen.   

Wij zijn van mening dat wij onze cliënten het beste kunnen helpen, indien wij ons zo goed mogelijk kunnen verplaatsen in de positie van de andere partij(en). Veugelers Advocatuur, gevestigd nabij Rotterdam, werkt voor (de pensioenfondsen van) een aantal multinationals in de olieindustrie en in de verzekeringswereld, pensioenfondsen, werkgevers, ondernemingsraden, vakbonden, verenigingen van pensioengerechtigden en (groepen van) particulieren. Daarbij werken wij regelmatig samen met advocatenkantoren, accountants, actuarissen en intermediairs.

Mensen

Roel
Roel Veugelers
Advocaat

Roel Veugelers is sinds 1992 advocaat en hij is gespecialiseerd in pensioenrecht.Corine
Corine Hoeksta
Advocaat

Corine Hoekstra is sinds 2006 werkzaam als pensioenjurist.Netty
Netty Rhijnsburger
Secretaresse

Netty werkt als secretaresse al jarenlang voor Roel.Adriana
Adriana Toren
Secretaresse

Adriana werkt sinds 1 maart 2010 bij Veugelers Advocatuur.Wim
Wim Veugelers
Adviseur

Wim veugelers is als senior adviseur verbonden aan Veugelers advocatuur.Het pand

Geschiedenis-pand-veugelers-advocatuur

Ons kantoor is gehuisvest in een prachtig pand in Vlaardingen, Villa IJzermans. Aanvankelijk deed het dienst als woonhuis van een vooraanstaande reder, daarna bood het lange tijd onderdak aan de bank Mees & Zoonen.

"Keep it short and simple"