Veugelers-advocatuur-logo

Corine Hoeksta (Advocaat)

mr. C.A. Hoekstra (1979)

Corine Hoekstra is sinds 2006 werkzaam als pensioenjurist. Met ingang van 1 augustus 2015 is zij in dienst getreden bij Veugelers Advocatuur. Op 21 augustus 2015 is zij beëdigd als advocaat.

Corine heeft ruime ervaring in het adviseren aan werkgevers, pensioenfondsen en verzekeraars op het gebied van zowel civiel- als fiscaalrechtelijke pensioenkwesties, waarbij veelvuldig internationale aspecten een rol spelen. Als sparringpartner van bestuursleden van pensioenfondsen en van HR en finance professionals werkt zij toe naar een optimaal resultaat voor de cliënt.

Corine

Nevenactiviteiten

Corine is als docent verbonden aan SPO voor de cursus ‘Pensioenwet- en regelgeving’ in de module ‘Niet-financiële deskundigheidsgebieden’. Opleidingsinstituut SPO biedt opleidingsprogramma’s aan pensioenfondsbestuurders en professionals in de pensioensector teneinde hun deskundigheid te bevorderen. Alvorens toe te treden tot SPO, was zij een aantal jaar verbonden als docent aan het Instituut Voor Pensioeneducatie (IVP), voor de ‘Leergang pensioenfondsmanagement’. Daarnaast geeft zij diverse lezingen in het binnen- en buitenland over pensioenrechtelijke onderwerpen.

Corine publiceert regelmatig in diverse pensioenvakbladen. Haar publicaties zijn beschikbaar via haar persoonlijke LinkedIn pagina (zie link onderaan deze pagina).

Corine is lid van de Vereniging voor Pensioenrecht en Vrouwen in Institutioneel Pensioen (VIIP). De VIIP is een netwerk van en voor vrouwen dat zich inzet voor de bevordering van de kwaliteit van het Nederlandse pensioenstelsel en de rol die vrouwen daarin kunnen spelen.

Recente werkzaamheden

Advies, compliance en onderzoek

 • Adviseren over de wijziging van pensioenregelingen, met inbegrip van instemmingstrajecten met ondernemingsraden en individuele werknemers en begeleiding bij Bedrijfscommissie
 • Adviseren van werkgevers over de gevolgen van een aansluiting (met terugwerkende kracht) bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, aansluiting bij twee (verplichte) pensioenuitvoerders en onderzoek naar de mogelijkheden voor vrijstelling
 • Adviseren aan Nederlandse en buitenlandse ondernemingen over grensoverschrijdende pensioenaangelegenheden bij internationale overnames
 • Adviseren over toeslagverlening voor zowel actieve deelnemers en slapers en gepensioneerden en de beoordeling of wijzigingen rechtsgeldig zijn doorgevoerd
 • Compliance onderzoek bij grensoverschrijdende pensioenfondsen inzake de naleving van de Nederlandse (pensioen)wet- en regelgeving
 • Pensioen due diligence onderzoek in het kader van fusie en overname
 • Adviseren bij splitsing, fusie en liquidatie van pensioenfondsen
 • Adviseren inzake de inrichting van het bestuur en overige organen van het pensioenfonds
 • Overleg met de belastingdienst ter verkrijging van een beschikking ex. artikel 19c Wet op de loonbelasting
 • Beoordelen en aanpassen van statuten, reglementen, uitvoeringsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten etc.
 • Adviseren aan directeur-grootaandeelhouders over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het maken van afspraken met de partner
Procederen
 • Procedure over de rechten bij een streefregeling, oftewel een kapitaalverzekering met pensioenclausule (C-polis)
 • Procedure over het eenzijdig wijzigen van een pensioenregeling door werkgever en uitgevoerd door pensioenfonds
 • Procedure tijdens faillissement inzake de gevolgen van aansluiting bij twee verplichtgestelde pensioenfondsen
 • Procedure over het uitlooprisico in het kader van premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
 • Procedure over de vraag op welk moment het recht op pensioenopbouw eindigt
 • Optreden als partij-deskundige in een arbitragegeding ten aanzien van de uitleg van de indexatiebepaling in het kader van een overname

Mensen

Roel
Roel Veugelers
Advocaat

Roel Veugelers is sinds 1992 advocaat en hij is gespecialiseerd in pensioenrecht.Corine
Corine Hoeksta
Advocaat

Corine Hoekstra is sinds 2006 werkzaam als pensioenjurist.Netty
Netty Rhijnsburger
Secretaresse

Netty werkt als secretaresse al jarenlang voor Roel.Adriana
Adriana Toren
Secretaresse

Adriana werkt sinds 1 maart 2010 bij Veugelers Advocatuur.Wim
Wim Veugelers
Adviseur

Wim veugelers is als senior adviseur verbonden aan Veugelers advocatuur."Keep it short and simple"