Veugelers-advocatuur-logo

Roel Veugelers (Advocaat)

mr. R.J.G. Veugelers (1968)

Roel Veugelers is sinds 1992 advocaat en hij is gespecialiseerd in pensioenrecht. Tot eind 2007 was hij partner bij Simmons & Simmons te Rotterdam. Daarna heeft hij Veugelers Advocatuur opgericht.

Hij adviseert en procedeert over alle voorkomende pensioenrechtvraagstukken en geschillen. Hij is de pensioenadvocaat van verschillende pensioenfondsen, financiële instellingen en (internationale) ondernemingen. Tevens treedt hij op als mediator, bindend adviseur en arbiter. Roel is al vele jaren werkzaam als pensioenadvocaat, en is bij uitstek in staat korte, heldere, creatieve en pragmatische adviezen en oplossingen te bedenken en te bereiken.

Roel

Nevenactiviteiten

Roel is verbonden als redacteur aan Pensioen Magazine en publiceert voor dit blad geregeld vakinhoudelijke artikelen. Daarnaast treedt hij op als kantonrechter-plaatsvervanger. Roel is lid van de adviescommissie Pensioen van de Orde van Advocaten. Als lid van deze commissie adviseert hij over wetsvoorstellen inzake  pensioenen. Roel is lid van de vereniging voor pensioenrecht, de kring van pensioenspecialisten (kps) en de International Pension and Employee Benefits Law Association. Zijn publicaties zijn opgenomen onder publicatie van deze website. Daarnaast geeft hij geregeld lezingen over pensioenrechtelijke onderwerpen in het binnen- en buitenland.

Recente werkzaamheden

Advisering

 • Bijstaan van een ondernemingspensioenfonds van een oliemaatschappij bij een buy-out, waarbij alle pensioenverplichtingen zijn overgedragen aan een verzekeraar en het fonds vervolgens is geliquideerd, inclusief alle daarbij komende gouvernance issues.
 • Advisering van een internationale onderneming (financiële dienstverlening) over het overdragen van activiteiten van Nederland naar België en de pensioenrechtelijke consequenties (advisering tezamen met arbeidsrechtspecialisten en Belgische specialisten).
 • Advisering van een pensioenfonds van een bouwonderneming over het wijzigen van het partner begrip en het beroep op de hardheidsclausule.

Procederen

 • Procedure in hoger beroep over de verschuldigdheid van verzekeringstechnisch nadeel bij privatisering.
 • Procedure in hoger beroep voor een groothandelsbedrijf over toeslagverplichting na beëindiging uitvoeringsovereenkomst.
 • Procedure voor een werkgever over een verplichte aansluiting bij twee verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.
 • Procedure (in cassatie) over het wijzigen van een pensioenregeling (van DB naar DC) en de aansprakelijkheid van de werkgever en de tussenpersoon.

Mediation, bemiddelen en onderhandelen

 • Mediation over de pensioenregeling van een lid van de raad van bestuur, die door de werkgever (een internationaal scheepvaartbedrijf) niet juist was uitgevoerd.
 • Een regeling treffen voor een werkgever (een internationaal oliemaatschappij) waarbij een expat, die ernstig ziek werd  (arbeidsongeschiktheid) geen dekking had onder de nieuwe regeling vanwege waardeoverdracht. In overleg met twee werkgevers, twee verzekeraars en een PPI is een voor alle partijen aanvaardbare regeling getroffen in het belang van de werknemer.
 • Onderhandeling voor de directeur van een internationale bank over de wijziging van zijn pensioenregeling (streefregeling) en zijn pensioenaanspraken.
 • Onderhandeling voor een onderneming over een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds en het verkrijgen van vrijstelling inclusief discussie met tussenpersoon over de pensioenregeling, die bij een verzekeraar was ondergebracht.

Mensen

Roel
Roel Veugelers
Advocaat

Roel Veugelers is sinds 1992 advocaat en hij is gespecialiseerd in pensioenrecht.Corine
Corine Hoeksta
Advocaat

Corine Hoekstra is sinds 2006 werkzaam als pensioenjurist.Netty
Netty Rhijnsburger
Secretaresse

Netty werkt als secretaresse al jarenlang voor Roel.Adriana
Adriana Toren
Secretaresse

Adriana werkt sinds 1 maart 2010 bij Veugelers Advocatuur.Wim
Wim Veugelers
Adviseur

Wim veugelers is als senior adviseur verbonden aan Veugelers advocatuur."Keep it short and simple"