Veugelers-advocatuur-logo

Rechtbank Rotterdam, 13 april 2016: Geen voortzetting pensioenopbouw na pensioeningangsdatum

13 april, 2016   |  Delen:   |   Gepubliceerd in: Niet gepubliceerd

In een procedure tussen een werkgever en een groep (oudere) werknemers, waarbij ons kantoor de werkgever bijstond, betrof het de vraag of na pensioeningangsdatum recht bestond op voortzetting van de pensioenopbouw.Hand

In verband met de beëindiging van een gunstig garantiecontract, was aan de groep werknemers de mogelijkheid geboden om het pensioen eerder in te laten gaan. Hierdoor konden de werknemers bij de omzetting van het opgebouwde pensioenkapitaal uit de premieovereenkomst in een levenslang pensioen, profiteren van een 4% rekenrente en verouderde sterftetafels. Wel zou met deze keuze een einde komen aan de pensioenopbouw. Indien de werknemers geen gebruik wensten te maken van deze optie, zou het pensioen op de reguliere pensioendatum ingekocht moeten worden in het nieuwe, minder gunstige verzekeringscontract. Wel kon dan nog voor de resterende duur van het dienstverband de pensioenopbouw worden voortgezet in een premieovereenkomst bij een andere uitvoerder. De werknemers waren door de werkgevers geïnformeerd over de gevolgen van de keuze. Inkoop in het garantiecontract was voor de meeste werknemers gunstiger. Wel meenden zij dat het vervroegen van de pensioendatum niet hoefde te betekenen dat ook de pensioenopbouw werd beëindigd. De kantonrechter te Rotterdam dacht hier anders over. Op grond van het pensioenreglement eindigde het deelnemerschap (onder meer) op de (vervroegde) pensioeningangsdatum. Met het in laten gaan van het pensioen, eindigde eveneens het recht op voortzetting van de pensioenopbouw. De werknemers waren vooraf voldoende geïnformeerd door de werkgever over de gevolgen van hun keuze.

Meer uitspraken op jaartal

Waarschuwen
18 september, 2017

Waarschuwingsplicht bij waardeoverdracht, Hoge Raad 15 september 2017Adobestock_145543227
14 februari, 2017

Gerechtshof Amsterdam, 14 februari 2017: Gedifferentieerde korting niet in strijd met Pensioenwet

26 juli, 2016

Gerechtshof Den Haag, 26 juli 2016: Valse handtekening?Hamer_in_rechtbank
14 juni, 2016

Gerechtshof Den Haag, 14 juni 2016: Wijziging pensioenregeling rechtsgeldig?Munten
24 mei, 2016

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 24 mei 2016: Kosten indexering inactievenWaardeoverdracht
16 februari, 2016

Gerechtshof Den Haag, 16 februari 2016: Zorg- en waarschuwingsplicht werkgever en tussenpersoon bij waardeoverdracht

15 november, 2015

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, sector kanton, 25 november 2015: Wijziging toeslagregeling11 augustus, 2015

Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2015: Geen indexeringsverplichting verzekeraarHandtekening
24 februari, 2015

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 februari 2015: Geen toestemming partner vereist bij beëindiging ANW-hiaatpensioen

Verf
8 april, 2014

Gerechtshof Amsterdam, 8 april 2014: Overlap werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen

Aandelen
28 augustus, 2013

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 28 augustus 2013: Verzekeraar int bankgarantie ter voorkoming ingreep beleggingsmix

15 juni, 2012

Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 15 juni 2012: Uitruil partnerpensioen ongeldig door vervalste handtekening?

25 october, 2011

Gerechtshof Amsterdam, 25 oktober 2011 (hoofdzaak en vrijwaring): Deelnemingsjaren en gerechtvaardigd vertrouwen pensioenoverzichten

13 augustus, 2010

Uitspraak Rechtbank RotterdamAdobestock_120299976
20 april, 2010

Uitspraak Gerechtshof ’s-Gravenhage: Uitleg derdenbeding in protocol tussen werkgever en ondernemingsraad

Adobestock_120299993__1_
23 september, 2009

Vonnis van 23 september 2009 van de rechtbank Utrecht, sector Kanton: Uitleg begrip 'dienstjaren' bij invoering nieuwe pensioenregeling

15 juli, 2008

Arrest van 15 juli 2008 van het gerechtshof Amsterdam: Gebruik van naam PGGM voor verkoop derde-pijler producten niet in strijd met art. 5 Wet BpfAdobestock_143220801
23 januari, 2008

Vonnis van 23 januari 2008 van de rechtbank Maastricht, sector kanton: Onderscheid op grond van Wet VPL direct leeftijdsonderscheid?

20 september, 2006

Vonnis van 20 september 2006 van de rechtbank Zwolle: Overgang van onderneming en pensioenAdobestock_120299953__1_
7 april, 2006

Beschikking van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 april 2006: Pension Fund Governance

6 juli, 2005

Vonnis van 6 juli 2005 van de rechtbank Maastricht: Geen verboden onderscheid bij gehanteerde franchises

21 october, 2003

Arrest van 21 oktober 2003 van het Gerechtshof Arnhem: Besteding winstdeling bij pensioenovereenkomst

Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"