Veugelers-advocatuur-logo

Waarschuwingsplicht bij waardeoverdracht, Hoge Raad 15 september 2017

18 september, 2017   |  Delen:   |   Gepubliceerd in: Rechtspraak

Op 16 februari 2016 heeft het hof Den Haag een voor de pensioenpraktijk belangrijk arrest gewezen. In deze zaak trad Veugelers Advocatuur namens de werknemers op. Tegen deze uitspraak is cassatie ingesteld. Op 15 september 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan.

Bekijk hier het volledige artikel

Waarschuwen

Waar ging het over?

In deze kwestie ging het om een wijziging van de pensioenregeling in 1999 van eindloon naar een beschikbare premieregeling. Als onderdeel van de wijziging werd de werknemers gevraagd in te stemmen met de waardeoverdracht van de opgebouwde eindloonaanspraken naar de premieovereenkomst. Voor de betrokken werknemers betekende dit dat de reeds over een lange tijd opgebouwde en gegarandeerde pensioenaanspraken werden overgedragen naar een pensioenregeling waarin de werknemers zelf alle risico’s droegen. Gezien de mogelijk verstrekkende gevolgen, oordeelde het hof dat van een goed werkgever mag worden verwacht dat hij de werknemers waarschuwt dat hiermee een (te) groot risico wordt genomen.
De werkgever heeft de adviseur die bij de wijziging betrokken was in vrijwaring opgeroepen. Het hof oordeelde dat in de gegeven omstandigheden van een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon/pensioenadviseur mag worden verwacht dat hij de werknemers waarschuwt over de risico’s die verbonden zijn aan een dergelijke waardeoverdracht, dan wel dat hij de werkgever hierop wijst.

Cassatie

Op 15 september 2017 heeft de Hoge Raad het beroep in cassatie in de hoofdzaak (inzake de waarschuwingsplicht van de werkgever) verworpen, zonder inhoudelijke behandeling.
In de vrijwaringszaak tussen de werkgever en adviseur is het arrest van het hof vernietigd en terugverwezen naar hetzelfde hof voor verdere behandeling en beslissing. Hiermee is overigens niet de zorg- en waarschuwingsplicht van de adviseur van tafel; dit onderdeel kon niet tot cassatie leiden. Het terugverwijzen naar het hof heeft uitsluitend als doel om de adviseur in staat te stellen verweer te voeren over de omvang van de schade, eventueel vast te stellen in een schadestaatprocedure.

Conclusie

De Hoge Raad bevestigt hiermee het oordeel van het hof dat op werkgevers en adviseurs een zorg- en waarschuwingsplicht rust bij (de advisering over) collectieve waardeoverdracht. Ook als de wijziging en waardeoverdracht lang geleden heeft plaatsgevonden. In het licht van deze uitspraak verdient het aanbeveling voor zowel werkgevers als adviseurs om te inventariseren of er mogelijk aansprakelijkheidsrisico’s kunnen voortvloeien uit adviestrajecten die in het verleden hebben plaatsgevonden. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.

Meer uitspraken op jaartal

Adobestock_145543227
14 februari, 2017

Gerechtshof Amsterdam, 14 februari 2017: Gedifferentieerde korting niet in strijd met Pensioenwet

26 juli, 2016

Gerechtshof Den Haag, 26 juli 2016: Valse handtekening?Hamer_in_rechtbank
14 juni, 2016

Gerechtshof Den Haag, 14 juni 2016: Wijziging pensioenregeling rechtsgeldig?Munten
24 mei, 2016

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, 24 mei 2016: Kosten indexering inactievenHand
13 april, 2016

Rechtbank Rotterdam, 13 april 2016: Geen voortzetting pensioenopbouw na pensioeningangsdatumWaardeoverdracht
16 februari, 2016

Gerechtshof Den Haag, 16 februari 2016: Zorg- en waarschuwingsplicht werkgever en tussenpersoon bij waardeoverdracht

15 november, 2015

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, sector kanton, 25 november 2015: Wijziging toeslagregeling11 augustus, 2015

Gerechtshof Den Haag, 11 augustus 2015: Geen indexeringsverplichting verzekeraarHandtekening
24 februari, 2015

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 februari 2015: Geen toestemming partner vereist bij beëindiging ANW-hiaatpensioen

Verf
8 april, 2014

Gerechtshof Amsterdam, 8 april 2014: Overlap werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen

Aandelen
28 augustus, 2013

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 28 augustus 2013: Verzekeraar int bankgarantie ter voorkoming ingreep beleggingsmix

15 juni, 2012

Rechtbank Rotterdam, sector kanton, 15 juni 2012: Uitruil partnerpensioen ongeldig door vervalste handtekening?

25 october, 2011

Gerechtshof Amsterdam, 25 oktober 2011 (hoofdzaak en vrijwaring): Deelnemingsjaren en gerechtvaardigd vertrouwen pensioenoverzichten

13 augustus, 2010

Uitspraak Rechtbank RotterdamAdobestock_120299976
20 april, 2010

Uitspraak Gerechtshof ’s-Gravenhage: Uitleg derdenbeding in protocol tussen werkgever en ondernemingsraad

Adobestock_120299993__1_
23 september, 2009

Vonnis van 23 september 2009 van de rechtbank Utrecht, sector Kanton: Uitleg begrip 'dienstjaren' bij invoering nieuwe pensioenregeling

15 juli, 2008

Arrest van 15 juli 2008 van het gerechtshof Amsterdam: Gebruik van naam PGGM voor verkoop derde-pijler producten niet in strijd met art. 5 Wet BpfAdobestock_143220801
23 januari, 2008

Vonnis van 23 januari 2008 van de rechtbank Maastricht, sector kanton: Onderscheid op grond van Wet VPL direct leeftijdsonderscheid?

20 september, 2006

Vonnis van 20 september 2006 van de rechtbank Zwolle: Overgang van onderneming en pensioenAdobestock_120299953__1_
7 april, 2006

Beschikking van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 april 2006: Pension Fund Governance

6 juli, 2005

Vonnis van 6 juli 2005 van de rechtbank Maastricht: Geen verboden onderscheid bij gehanteerde franchises

21 october, 2003

Arrest van 21 oktober 2003 van het Gerechtshof Arnhem: Besteding winstdeling bij pensioenovereenkomst

Meer weten

Heeft u vragen over onze specialisaties? Wij leggen het graag aan u uit. Met het contact formulier kunt u ons een vraag stellen en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

"Keep it short and simple"